Συνέντευξη της υποψήφιας δημάρχου Ρένας Καραλαριώτου στην ειδική έκδοση «Αγροδιατροφή», της εφημερίδας «Ελευθερία»*

Η φετινή Agrothessaly είναι η συνέχεια της Γεωργικής Κτηνοτροφικής-Περιβαλλοντικής Έκθεσης που διοργάνωνε ο Δήμος Λαρισαίων, για αρκετά χρόνια. Σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της διοργάνωσης ήταν η συνεργασία με την Helexpo-ΔΕΘ ΑΕ. Ωστόσο, θεωρούμε ότι μπορεί να αναβαθμιστεί, να εξελιχθεί και να αναδείξει τη δυναμική της Λάρισας στον αγροδιατροφικό τομέα.

Η Λάρισα χρειάζεται τη δημιουργία ενός Συνεδριακού και Εκθεσιακού Θεσμού, πανελλαδικής εμβέλειας. Ο Θεσμός αυτός θα διοργανώνεται σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, τους παραγωγικούς φορείς του πρωτογενή τομέα, τις επιχειρήσεις μεταποίησης, αλλά και τις επιχειρήσεις εμπορίου-υπηρεσιών-τουρισμού, καθώς και των εκπροσώπων τους.

Το Πανεπιστήμιο, το ΕΘΙΑΓΕ, τα ερευνητικά κέντρα, τα Επιμελητήρια, παραγωγικά και επιστημονικά, οι επιχειρηματικοί και επαγγελματικοί Σύνδεσμοι και Σύλλογοι, οι εκπρόσωποι της εστίασης, φιλοξενίας και τουρισμού θα πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο και συμμετοχή σε αυτόν τον Θεσμό. Η Agrothessaly, εντασσόμενη σε αυτόν τον Συνεδριακό Θεσμό, θα αναβαθμιστεί, λειτουργικά και ποιοτικά.

Επίκεντρο του Θεσμού αυτού θα είναι η διενέργεια Συνεδρίου, στο οποίο θα παρουσιάζονται οι εξελίξεις των ευρωπαϊκών και ελληνικών πολιτικών στον πρωτογενή τομέα, οι νέες τεχνικές παραγωγής, οι καινοτόμες εφαρμογές παραγωγής και διάθεσης προϊόντων. Στο ίδιο θεσμικό και συνεδριακό πλαίσιο, θα επιδιώκεται η σύναψη συνεργασιών και συνεργειών, ανάμεσα στους φορείς έρευνας, τεχνολογίας, παραγωγής, μεταποίησης,  εμπορίου, εστίασης και τουρισμού.

Rena_1.jpg

 

Ρένα Καραλαριώτου: Δημιουργούμε την Παραγωγική Ταυτότητα της Λάρισας

«Η Λάρισα και η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας μπορούν να θρέφουν όλη την Ελλάδα, να παράγουν και να εξάγουν αγροδιατροφικά προϊόντα υψηλής ποιότητας στις αγορές του κόσμου», επισημαίνει η υποψήφια δήμαρχος, κ.Ρένα Καραλαριώτου. Με αφορμή τη διοργάνωση της Agrothessaly, αλλά και τις σύγχρονες εξελίξεις και προοπτικές στον αγροδιατροφικό τομέα, η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λάρισα Μπροστά» υποστηρίζει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να διαδραματίσει έναν κομβικό ρόλο, με την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων χρηματοδότησης, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών θεσμικού χαρακτήρα, με στόχο την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα.

Ερώτηση 1: Με αφορμή τη φετινή Agrothessaly, ποια είναι η γνώμη σας για τη διοργάνωση;

Απάντηση 1:  Να θυμίσουμε ότι η Agrothessaly αποτελεί τη μετονομασία και μετεξέλιξη μιας πετυχημένης διοργάνωσης, της Γεωργικής-Κτηνοτροφικής και Περιβαλλοντικής Έκθεσης Λάρισας, που πραγματοποιούνταν για αρκετά χρόνια από τον Δήμο Λαρισαίων.

Θεωρούμε ότι η σύμπραξη με την Helexpo-ΔΕΘ ΑΕ ήταν ένα σημαντικό βήμα βελτίωσης. Θα πρέπει να επισημάνουμε, βέβαια, ότι μία από τις σημαντικότερες ‘παραλείψεις’ της δημοτικής αρχής είναι η απουσία οικονομικού απολογισμού, για την προηγούμενη Agrothessaly. Ελπίζουμε ότι φέτος θα έχουμε τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία, και όχι μόνο, ώστε να αποκτήσουμε μια πραγματική εικόνα για την αποτελεσματικότητα της διοργάνωσης.

Η Λάρισα χρειάζεται τη δημιουργία ενός Θεσμού, πανελλαδικής εμβέλειας, ο οποίος θα διοργανώνεται σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, τους φορείς των παραγωγών του πρωτογενή τομέα, τις επιχειρήσεις μεταποίησης και χονδρικού εμπορίου αγροτικών προϊόντων, αλλά και του τομέα εμπορίου-υπηρεσιών, το Πανεπιστήμιο, το ΕΘΙΑΓΕ και όλα τα ερευνητικά κέντρα και τους επιχειρηματικούς και επαγγελματικούς φορείς. Στο  επίκεντρο του Θεσμού αυτού θα βρίσκεται η διενέργεια Συνεδρίου, στο οποίο θα παρουσιάζονται οι εξελίξεις των ευρωπαϊκών και ελληνικών πολιτικών στον πρωτογενή τομέα, οι νέες τεχνικές παραγωγής, καινοτόμες εφαρμογές και συστήματα, ενώ θα επιδιώκεται η σύναψη συνεργασιών μεταξύ των φορέων έρευνας, παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίου. Στο πλαίσιο αυτό, η Agrothessaly, ως εκθεσιακό γεγονός, μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική.

Ερώτηση 2: Ποια είναι η πιο κρίσιμη και αναγκαία παρέμβαση του Δήμου Λαρισαίων για την υποστήριξη του παραγωγικού τομέα, σε τοπικό επίπεδο;

Απάντηση 2: Ένα τεράστιο ζήτημα για τον αγροτικό κόσμο του νομού Λάρισας –και της Θεσσαλίας- είναι η διαχείριση των υδάτων. Χωρίς νερό, δεν μπορούμε καν να συζητάμε για ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και κατ’ επέκταση και του αγροδιατροφικού τομέα. Επομένως, σε επίπεδο Δήμου Λαρισαίων, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων και να γίνουν τα τόσο αναγκαία έργα ταμίευσης και εξοικονόμησης νερού, αντιπλημμυρικά και έργα αγροτικής οδοποιίας.  

Προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η κατάρτιση ενός Ηλεκτρονικού Μητρώου Παραγωγών και Επιχειρήσεων του πρωτογενή τομέα, με στόχο την εκπαίδευση, τη δικτύωση και την τόνωση της εξωστρέφειας των παραγόμενων προϊόντων, καθώς την πιστοποίηση των προϊόντων αυτών.

Επιπλέον, η αξιοποίηση δημοτικών αγροτικών εκτάσεων, προς όφελος ομάδων παραγωγών, ιδίως ευπαθών κοινωνικών ομάδων είναι αναγκαία δράση. Με τη χρήση της τεχνολογίας και τη σύμπραξη ερευνητικών, επιχειρηματικών και παραγωγικών φορέων, μπορούμε να παραχωρούμε αναξιοποίητες δημοτικές αγροτικές εκτάσεις σε καλλιεργητές γης ή κτηνοτρόφους και να δημιουργούμε «έξυπνα» αγροκτήματα, με ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης και εποπτείας, για συγκεκριμένες καλλιέργειες ή προϊόντα.

Μαζί με τα Επιμελητήρια, μπορούμε να δημιουργήσουμε δίκτυα, με τη συνεργασία πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, για την υλοποίηση κοινών δράσεων, τη συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια του εξωτερικού, που αφορούν στον αγροδιατροφικό τομέα.

Ερώτηση 3: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγικοί φορείς στον πρωτογενή τομέα είναι το υψηλό κόστος παραγωγής. Υπάρχουν λύσεις για αυτό το ζήτημα;

Απάντηση 3: Ένα πολύ μεγάλο παραγωγικό κόστος αφορά στην κατανάλωση ενέργειας. Πρότασή μας είναι η δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, με τη χρήση συστημάτων αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η κεντρική ιδέα είναι να δημιουργείται ένα cluster παραγωγικών φορέων, στη βάση του οποίου θα βρίσκεται μια μονάδα ΑΠΕ (αιολικά ή φωτοβολταϊκά συστήματα) ή μονάδες βιοαερίου-βιομάζας, που θα δίνουν τη δυνατότητα στους μετέχοντες, εκτός από καταναλωτές να γίνουν και παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία είτε θα πωλούν στο δίκτυο είτε θα συμψηφίζουν με το ρεύμα που δαπανούν. Στην πράξη, αυτό σημαίνει πολύ χαμηλότερα –ή και μηδενικά- κόστη για τη λειτουργία θερμοκηπίων ή των γεωτρήσεων.

Ερώτηση 4: Πώς μπορεί να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα της Λάρισας στον αγροδιατροφικό τομέα;

Απάντηση 4: Η Λάρισα επιδεικνύει καινοτομίες και αγκαλιάζει τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε διαφοροποίηση των καλλιεργούμενων ειδών, αλλά και παραγωγή καινοτόμων προϊόντων. Η ύπαρξη κόμβων ερευνητικού δυναμικού (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας, ΕΘΙΑΓΕ),  μπορούν να λειτουργούν προσθετικά.

Ο αγροδιατροφικός τομέας μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρός μοχλός ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Θα πρέπει, ωστόσο, να καλλιεργηθεί αυτή η αντίληψη, για την επιστροφή στη γη, ιδίως των νέων ανθρώπων, μέσα από στοχευμένες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες. Μπορούμε να δημιουργήσουμε εκπαιδευτικές δομές, σε επιλεγμένα αντικείμενα και να αναπτύξουμε δράσεις κατάρτισης, θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα παραγωγής, αλλά και επιχειρηματικότητας.  Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να οδηγήσουμε τους νέους επιστήμονες, όπως γεωπόνους, μηχανικούς, να ξεκινήσουν ή να εξελίξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στον αγροδιατροφικό τομέα και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξή του.

Ερώτηση 5: Πώς μπορεί να επιτευχθούν οι συνέργειες για την σύνδεση των τριών τομέων, παραγωγής-μεταποίησης-διάθεσης αγροδιατροφικών προϊόντων;

Απάντηση 5: Είναι ανάγκη να δημιουργήσουμε την παραγωγική ταυτότητα της Λάρισας, με την ενίσχυση και ανάδειξη προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, παράλληλα με την καθιέρωση θεσμών και οργάνων που θα αναλάβουν να κάνουν γνωστά αυτά τα προϊόντα. Παράλληλα, ο τομέας εμπορίου-φιλοξενίας-τουρισμού μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην ανάδειξη της τοπικής παραγωγής και προϊόντων. Τεχνολογία, συνεταιριστικά σχήματα με επιχειρηματική νοοτροπία, αλλά και ισχυρό branding είναι τα απαραίτητα συστατικά, ώστε να μπορέσει ο αγροδιατροφικός τομέας να δημιουργήσει την απαιτούμενη προστιθέμενη αξία, που θα αποφέρει κέρδη στους παραγωγούς και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

  • Δημιουργία Συνεδριακού και Εκθεσιακού Θεσμού, πανελλαδικής εμβέλειας
  • Μέτρα και έργα για την ορθολογική διαχείριση υδάτων
  • Αξιοποίηση δημοτικών αγροτικών εκτάσεων για τη δημιουργία «έξυπνων» μονάδων
  • Κατάρτιση Ηλεκτρονικού Μητρώου Παραγωγών και Επιχειρήσεων
  • Δίκτυα, σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια, κοινών δράσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό
  • Δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων για μείωση κόστους παραγωγής
  • Εκπαίδευση Νέων Επιστημόνων για δραστηριότητες στον αγροδιατροφικό τομέα
  • Δημιουργία Παραγωγικής Ταυτότητας της Λάρισας, σε συνέργειες με φορείς

 

 

*Η δημοσίευση έγινε στο κυριακάτικο
φύλλο της «Ε», την Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2019

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s