Αναζητείται πρόσθετη χρηματοδότηση για τις Tοπικές Eπενδύσεις

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Επιστολή με την οποία ζητά πρόσθετη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Leader, προκειμένου να ικανοποιηθεί το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον των τοπικών επενδυτών, απέστειλε προς το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  η πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) Leader – αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κ. Ρένα Καραλαριώτου.

Η επιστολή έρχεται να ικανοποιήσει το αίτημα πολλών υποψήφιων επενδυτών οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην 4η προκήρυξη  του Τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER για το Νομό Λάρισας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, οπότε και έληγε η σχετική προθεσμία  υποβολής προτάσεων, είχαν υποβληθεί στην Α.Ε.ΝΟ.Λ. 66 προτάσεις συνολικού  προϋπολογισμού 10.629.066,99 € (τριπλάσιου του προκηρυσσόμενου που ήταν 3.191.260,94 €).

Από τις 66 προτάσεις  οι 44  (συνολικός προϋπολογισμός  8.022.833,20 € και Δημόσια δαπάνη 4.011.416,60 €) αφορούσαν σε ιδιωτικές επενδύσεις με επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ οι 22 προτάσεις (συνολικός προϋπολογισμός 2.606.233,79 € και Δημόσια Δαπάνη 2.562.709,75 €) αφορούσαν σε  έργα δημόσιου χαρακτήρα.

Με την επιστολή της η κ. Καραλαριώτου ζητά πρόσθετη χρηματοδότηση του προγράμματος, προκειμένου να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις υποβληθείσες προτάσεις, δεδομένου ότι το Leader αποτελεί πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο και μάλιστα σε αυτή την εποχή της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης.

Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Όπως γνωρίζετε   η  Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας ΑΑΕ ΟΤΑ « Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»  υλοποιεί το   εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα  “Εφαρμογή Προσέγγισης LEADER ”  για το Νομό Λάρισας   με  συνολικό  κόστος   11.903.978,41 €  και Δημόσια Δαπάνη  7.420.000€ (Δ.Δ.  431 1.211.000€ , Δ.Δ. 41  6.055.000€  και Δ.Δ.  154.000€ ).

Η  περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος  για το  Νομό Λάρισας  είναι  από τις μεγαλύτερες  της χώρας, αφού αποτελείται από 103 Δημοτικά διαμερίσματα που αντιστοιχούν σε επτά (7) Καλλικρατικούς Δήμους της Περιφερειακής ενότητας Λάρισας, με  συνολική έκταση 3.247,33 τ.χλμ. και  πραγματικό πληθυσμό 102.756 ατόμων.    

Μέχρι σήμερα  η εταιρεία μας  έχει προβεί σε τέσσερις προκηρύξεις του προγράμματος  για το μέτρο 41, συνολικής  Δ.Δ .  6.055.000,00€.

Στο πλαίσιο των τριών από τις τέσσερεις προκηρύξεις ,οι οποίες  έχουν ολοκληρωθεί, έχει εντάξει   55 έργα συνολικής  Δ.Δ . 4.180.836,63 (ποσοστό 67,20%) και έχει συμβατοποιήσει  μέχρι σήμερα   46 έργα  συνολικής  Δ.Δ.    3.436.540,68€ (ποσοστό 57%) .

Η    απορρόφηση  του προγράμματος μας  είναι περίπου στο 15%  της Δ.Δ.  στο μέτρο 41 και στο σύνολο του προγράμματος  (μαζί με το 431) ανέρχεται στο 25% της Δ.Δ.. Η απορροφητικότητα θα αυξηθεί σημαντικά κατά το έτος που διανύουμε  λόγω της σχεδόν ολοκληρωτικής συμβατοποίησης  των προτάσεων της  3ης  Προκήρυξης ύψους 2.124.000€ (αναμένονται απορροφήσεις ) αλλά και  της προόδου της διαδικασίας των σταδίων δημοπράτησης  των δημοσίων έργων του προγράμματος  μας (επίσης  αναμένονται απορροφήσεις).

Η  αλλαγή της επενδυτικής  διάθεσης  που  παρουσιάζεται  σημαντικά αυξημένη  σε σχέση με τις αρχικές προκηρύξεις μας αλλά και  η γενικότερη αναστροφή του οικονομικού κλίματος στην χώρα είχαν σαν αποτέλεσμα   τον μεγάλο αριθμό προτάσεων που δεχθήκαμε στο πλαίσιο της  4ης  Πρόσκλησης του Προγράμματός μας.  Ειδικότερα η 4η Πρόσκληση,  η οποία είχε καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 20/1/2014 είχε συνολική αιτούμενη Δ.Δ.(6.571.126,35€ ) μεγαλύτερη από την αρχική συνολική  Δ.Δ. του προγράμματος (6.055.000€). Ήταν υπερτριπλάσια της προκηρυχθείσας   Δημόσιας  Δαπάνης   που ήταν 1.956.008,70€ .  Οι προτάσεις που αξιολογούνται είναι  στην πλειονότητα τους  αξιόλογες και ευελπιστούμε ότι    θα μας δοθεί η δυνατότητα, μέσω πρόσθετης  χρηματοδότησης του προγράμματός μας , να ικανοποιήσουμε  όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος από  το εκδηλωμένο ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα μας.Είμαστε βέβαιοι  ότι θα μπορούσε να καλυφθεί το σύνολο της εκδηλωθείσας  ζήτησης   με πρόσθετη χρηματοδότηση.

Ευελπιστούμε  ότι θα δείτε θετικά το αίτημα μας αυτό και  θα το ικανοποιήσετε , καθότι βασίζεται σε πραγματικά εκδηλωθέν και όχι υποθετικό ενδιαφέρον αλλά  και πηγάζει από μία από τις μεγαλύτερες περιοχές , σε πανελλήνιο επίπεδο του Άξονα 4 .  

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.


Για την ΑΕΝΟΛ Α.Ε.
Η  Πρόεδρος της  ΕΔΠ LEADER  

(ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s