Εσύ έχεις το λόγο: Η Γνώμη σου Μετράει!

fb_karalariotou-03Πριν δύο χρόνια, είχαμε ξεκινήσει μια μεγάλη έρευνα καταγραφής των προβλημάτων που αντιμετώπιζε η πόλη μας κι εσείς, οι συμπολίτες μας. Με βάση τις απαντήσεις σας διαμορφώθηκε το Πρόγραμμα μας –πρόγραμμα αναλυτικό και ολοκληρωμένο– το οποίο αποτέλεσε την πρόταση μας στις τελευταίες δημοτικές εκλογές.
Την ίδια μεγάλη έρευνα ξεκινάμε και σήμερα.
Συμπληρώστε εδώ το ερωτηματολόγιο.
H Γνώμη σου Μετράει!
Εσείς έχετε το λόγο! Κι εμείς ακούμε.
Το link της έρευνας είναι: http://svy.mk/22yJB4X

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s