Η Γνώμη σας Μετράει!

Για πρώτη φορά ρωτήθηκαν οι πολίτες για τα προβλήματα τους, για τις προτεραιότητες που θέλουν για την πόλη μας και δεν προετοιμάζεται ένα πρόγραμμα γι’ αυτούς αλλά …χωρίς αυτούς. Για πρώτη φορά έγινε πραγματικός διάλογος. Η γνώμη τους μέτρησε!
Το πρόγραμμα μας είναι αποτέλεσμα αυτού του διαλόγου. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο, αναλυτικό πρόγραμμα για να δώσουμε τις λύσεις που απαιτούνται. Δείτε τα αποτελέσματα:

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s